Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Tiskové zprávy

Statistické údaje v grafické podobě VI.
Veškeré údaje jsou zpracovány ke dni 31. 12. 2017.
Následující grafy ukazují informace o návštěvnících a uživatelích našich poradenských stránek za časové období  jednoho roku a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Některé údaje jsou zpracovány od začátku fungování poradny - tj. od roku 2001. U všech grafů je uveden časový rámec. Další statistické informace v grafické podobě můžete najít v  tiskové zprávě Statistické údaje v grafické podobě I.  a Statistické údaje v grafické podobě II., Statistické údaje v grafické podobě III., Statistické údaje v grafické podobě IV.Statistické údaje v grafické podobě V. nebo v dokumentu Poradna-lásky v číslech.
 
DEFINICE
Na našich stránkách rozlišujeme několik skupin uživatelů a návštěvníky. Níže pro orientaci uvádíme základní charakteristiky užívaných pojmů:
  • návštěvníci - neregistrovaní uživatelé našich stránek - stránky si pouze prohlížejí, čtou si články a dotazy jiných uživatelů, sami aktivně nepíší dotazy do poradny
  • registrovaní uživatelé - uživatelé, kteří si kdykoli za dobu fungování našich stránek vytvořili na našich stránkách uživatelský účet
  • aktivovaní uživatelé - jsou u nás registrováni a dosud aktivně našich služeb využívají
  • registrovaní, neaktivovaní uživatelé - v minulosti se na našich stránkách registrovali, ale nyní služeb nevyužívají, mohou a nemusí být našimi návštěvníky
  • archivovaní uživatelé - v minulosti se registrovali, nyní ale stránky nijak nevyužívají a mají nefunkční uživatelské profily
 
Zdrojem dat o uživatelích  jsou interní statistiky a databáze, zdrojem dat o návštěvnících jsou zpracovány z dat poskytnutých systémem Google Analytics. Veškeré údaje jsou zcela anonymní a nejsou nijak propojeny s našimi uživateli.
 


Věkové složení návštěvníků
Valná většina uživatelů navštěvuje naše stránky a využívá služeb poradny dlouhodobě. Věkový průměr našich registrovaných uživatelů se zvyšuje. V následujícím grafu uvádíme věkové složení návštěvníků nad 18 let (data pod 18 let nemáme k dispozici).  


Návštěvnost v měsících
Velmi si vážíme přízně, kterou nám uživatelé a návštěvníci prokazují. Na našich stránkách běžně návštěvnost kolísá - jak mezi jednotlivými roky, tak i měsíci, ale i obdobími (např. svátky, prázdniny apod.). Pro orientaci uvádíme jen stručný graf.
 

Rozložení dle pohlaví
Přestože naprostou většinu dotazů do naší poradny zasílají ženy a dívky, u návštěv našich stránek je to naopak. Četněji jsou zastoupeni chlapci a muži. Z toho je tedy zřejmé, že právě mužská část populace se více věnuje četbě článků a získávání inspirace z dotazů ostatních uživatelů. Vzhledem k obsahu desítek tisíc otázek a odpovědí je možnost inspirace opravdu veliká. 


Návštěvnost dle zemí
Přestože jsou naše stránky pouze v českém jazyce, velmi nás těší, že na naše stránky chodí velké procento lidí i z jiných zemí. A to ilustruje následující graf.
  

Vracející se a noví uživatelé
Těší nás, že se uživatelé na naše stránky vrací, ale stejně tak jsme potěšeni i nově příchozími. Graf ukazuje procentuální rozložení nových a vracejících se návštěvníků.
 

Dotazy dle kategorií
V rubrice Poradna, která je naší nejnavštěvovanější rubrikou je možné pročítat více než 86 000 dotazů klientů s odpověďmi od našich poradců. Tyto dotazy mohou uživatelé sami zařadit do jedné z pěti základních kategorii - láska, sex, rodina, škola a různé. Toto dělení usnadňuje základní orientaci na našich stránkách, přestože všem uživatelům je k dispozici kolonka hledání, jejíž pomocí si může vyfiltrovat dotazy dle klíčových slov, které zadá.
 

Články dle kategorií
Jelikož se snažíme co nejvíce reflektovat potřeby našich uživatelů, zpracováváme články na nejfrekventovanější témata. Jejich rozdělení do kategorií je následující.  


Tabulka obsahu
Neustále pracujeme na rozvoji našich stránek, aktualizujeme obsah. Následující tabulka ukazuje souhrn aktivity naší i našich klientů za uplynulý rok.

 
OBSAH STRÁNEK počet
básničky 5 296
zápisy v knize hostů 4 492
časté dotazy 196
soutěžní příspěvky 4 130
testy od uživatelů 10 769
testy na sebepoznání 61
vědomostní testy 38
citáty 1 565
články - Láska v literatuře 37
vtipné texty 101
přísloví 811
Murphyho zákony 121
ankety 446
články o komunikaci 80
dotazy v poradně 85 658


 
https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy