Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Tiskové zprávy

GDPR
GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Jedná se o novou legislativu Evropské unie, jejímž cílem je zvýšení ochrany osobních dat občanů.

GDPR bylo přijato již v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost 25. května 2018 a týká se firem a institucí, jednotlivců a i poskytovatelů online služeb, kteří data zpracovávají. V české republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.

Přestože spolek Cordatum Praha i před tímto nařízením dbal na maximální zabezpečení ochrany osobních údajů, přijal navíc v této souvislosti novou interní směrnici, kterou se bude řídit. Tato směrnice je zveřejněna na stránkách spolku i na těchto stránkách. 

O této změně jsme informovali v aktualitách na hlavní stránce spolku a i na jeho FB profilu, aby se tato informace dostala k co největšímu počtu osob, které se o spolek zajímají a nebo s ním spolupracují. To, jak jsme dosud chránili osobní údaje (nejen z hlediska zabezpečení ze strany IT, ale i při manipulaci s nimi) považujeme za zásadní i do budoucna. Data našich klientů a spolupracovníků jsou tedy maximálně chráněna.

Spolek Cordatum Praha je provozovatelem těchto poradenských stránek www.poradna-lasky.cz. Přestože Poradna neschraňuje žádné osobní údaje o svých uživatelích a návštěvnících, rozhodli jsme se ještě rozšířit ochranu týkající se nakládání s údaji registrovaných uživatelů a v této souvislosti jsme aktualizovali naše Všeobecné podmínky. Taktéž došlo k přesunu stránek na nový hardware, kde je použit modernější software, což přináší o cca 50 % vyšší výkon a lepší zabezpečení. Toto zabezpečení umožňuje používat protokol HTTPS pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu.

I zde bylo pro nás zásadní, abychom o této změně informovali co největší počet návštěvníků a uživatelů stránek. Proto byla tato změna zveřejněna na hlavní stránce v novinkách, na FB profilu a mimo to, po cca měsíc bude zveřejněna na každé stránce v její horní části. Je pro nás stěžejní, aby všichni stávající klienti i nově příchozí věděli o těchto změnách.

Věříme, že tato opatření přinesou ještě větší komfort a bezpečí!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy