Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=571

Tiskové zprávy

Statistické údaje v grafické podobě V.
Veškeré údaje jsou zpracovány ke dni 31. 12. 2016.

Následující grafy ukazují informace o návštěvnících a uživatelích našich poradenských stránek za časové období  jednoho roku a to od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Některé údaje jsou zpracovány od začátku fungování poradny - tj. od roku 2001. U všech grafů je uveden časový rámec. Další statistické informace v grafické podobě můžete najít v  tiskové zprávě Statistické údaje v grafické podobě I.  a Statistické údaje v grafické podobě II., Statistické údaje v grafické podobě III., Statistické údaje v grafické podobě IV. nebo v dokumentu Poradna-lásky v číslech.

 
DEFINICE
Na našich stránkách rozlišujeme několik skupin uživatelů a návštěvníky. Níže pro orientaci uvádíme základní charakteristiky užívaných pojmů:
  • návštěvníci - neregistrovaní uživatelé našich stránek - stránky si pouze prohlížejí, čtou si články a dotazy jiných uživatelů, sami aktivně nepíší dotazy do poradny
  • registrovaní uživatelé - uživatelé, kteří si kdykoli za dobu fungování našich stránek vytvořili na našich stránkách uživatelský účet
  • aktivovaní uživatelé - jsou u nás registrováni a dosud aktivně našich služeb využívají
  • registrovaní, neaktivovaní uživatelé - v minulosti se na našich stránkách registrovali, ale nyní služeb nevyužívají, mohou a nemusí být našimi návštěvníky
  • archivovaní uživatelé - v minulosti se registrovali, nyní ale stránky nijak nevyužívají a mají nefunkční uživatelské profily

Zdrojem dat o uživatelích  jsou interní statistiky a databáze, zdrojem dat o návštěvnících jsou zpracovány z dat poskytnutých systémem Google Analytics. Veškeré údaje jsou zcela anonymní a nejsou nijak propojeny s našimi uživateli.


Návštěvnost
Naše poradenské stránky jsou v provozu jíž více než 15 let a jsme rádi, že naši uživatelé a návštěvníci nám i nadále zachovávají přízeň. Na našich stránkách běžně denní návštěvnost kolísá, je to dáno mimo jiné i určitými obdobími, které mají na psychiku vliv (např. svátky, prázdniny apod.). Pro přehled tedy uvádíme měsíční průměr.

 

Musíme vzít v potaz i to, že způsoby, odkud k nám návštěvníci přistupují se velmi mění. Na začátku našeho působení v roce 2001 se k nám chodili návštěvníci výhradně prostřednictvím PC, nyní je situace jiná. Mnohem více se používají mobilní telefony, což má vliv i na počet psaní dotazů do naší poradny. Pro představu přinášíme graf o přístupových bodech našich návštěvníků a uživatelů.
Věkové složení návštěvníků a registrovaných uživatelů
Uvedené grafy poukazují  na zásadní rozdíl ve věkové struktuře osob, které se na našich stránkách pohybují bez registrace (návštěvníků) a registrovaných uživatelů, kteří ve valné většině jsou po registraci aktivní (ať už zasíláním svých dotazů nebo psaním příspěvků do Tvůrčího koutku či vytvářením testů apod.). Jedná se statistiky týkající se pouze osob nad 18 let, Google Analytics data mladších osob neposkytuje.
 

Z těchto grafů je patrné, že obrovské množství uživatelů nad 35 let si pouze pročítá dotazy ostatních uživatelů s odpověďmi našich dobrovolníků, velkou měrou se také zaměřuje na pročítání našich populárně naučných článků s tématikou mezilidských vztahů a sexuality. Oproti tomu uživatelé mezi 18 a 24 roky se aktivně na našich stránkách zapojují, především psaním dotazů.Věk aktivovaných uživatelů
Věkové složení našich uživatelů se v čase mění - dá se říci, že naši aktivovaní uživatelé "stárnou" - mnoho našich dříve registrovaných uživatelů je stále aktivních a stejně tak se nám i nově reigistrují uživatelé starší než v předešlých letech. Průměrný věk aktivovaných uživatelů je v současné době 21,14 roku, v loňském roce to bylo 20,10 roku a v roce 2010 necelých 18 let.  Průměrný věk nově aktivovaných uživatelů v roce 2016 byl 21,69 roku.
 

Výše uvedený graf ukazuje na procentuální rozložení věku aktivovaných uživatelů celkem a v roce 2016.Návštěvníci a registrovaní uživatelé podle pohlaví
Podobný trend jako je v rozdílnosti aktivity dle věku uživatelů nacházíme i v rozdělení dle pohlaví našich návštěvníků a uživatelů.
 

Z uvedených grafů je patrné, že celkově navštěvují naše stránky ve větší míře osoby mužského pohlaví. Ženy jsou ale nesrovnatelně aktivnější. Přestože se poradenských strnkách pohybuje více než 54% mužů, registrují se pouze v necelých 24 %.Psaní dotazů do poradny
naší nejoblíbenější rubrikou je stále rubrika Naše odpovědi, ve které je zveřejněno více než 85 500 dotazů a odpovědí. Odpovídání na dotazy našich klientů je stále hlavní náplní našich poradenských stránek. Více než 3/4 uživatelů, kteří se u nás zaregistrují, služeb poradny využívají.
 


Nejvíce aktivní v zasílání dotazů jsou uživatelé mezi 17 a 23 roky. 
V případě, že máte zájem o bližší informace a konkrétnější statistické údaje, velice rádi Vám je poskytneme. Stačí nás kontaktovat na adrese redakce@poradna-lasky.cz.
https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy