Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Tiskové zprávy

Statistické údaje v grafické podobě IV.
Veškeré údaje jsou zpracovány ke dni 15. 12. 2015.
 
Následující grafy ukazují informace o návštěvnících a uživatelích našich poradenských stránek za časové období necelého jednoho roku a to od 1. 1. 2015 do 15. 12. 2015. Některé údaje jsou zpracovány od začátku fungování poradny - tj. od roku 2001. U všech grafů je uveden časový rámec. Další statistické informace v grafické podobě můžete najít v  tiskové zprávě Statistické údaje v grafické podobě I.  a Statistické údaje v grafické podobě II., Statistické údaje v grafické podobě III. nebo v dokumentu Poradna-lásky v číslech.


Definice
Na našich stránkách rozlišujeme několik skupin uživatelů. Níže pro orientaci uvádíme základní charakteristiky užívaných pojmů:
  • návštěvníci - neregistrovaní uživatelé našich stránek - stránky si pouze prohlížejí, čtou si články a dotazy jiných uživatelů, sami aktivně nepíší dotazy do poradny
  • registrovaní uživatelé - uživatelé, kteří si kdykoli za dobu fungování našich stránek vytvořili na našich stránkách uživatelský účet
  • aktivovaní uživatelé - jsou u nás registrováni a dosud aktivně našich služeb využívají
  • registrovaní, neaktivovaní uživatelé - v minulosti se na našich stránkách registrovali, ale nyní služeb nevyužívají, mohou a nemusí být našimi návštěvníky
  • archivovaní uživatelé - v minulosti se registrovali, nyní ale stránky nijak nevyužívají a mají nefunkční uživatelské profily
Následující statistiky se týkají vždy konkrétního druhu uživatelů, kromě statistiky přístupů se nikdy nehovoří o návštěvnících.
 

Věkové složení aktivovaných uživatelů
Valná většina uživatelů navštěvuje naše stránky a využívá služeb poradny dlouhodobě. Je patrné, že věkový průměr našich registrovaných uživatelů se zvyšuje. V současné době je věkový prlměr aktivovaných uživatelů 20,1 let. Konkrétní věkové rozložení ilustruje následující graf.
 


 


Aktivovaní uživatelé a zasílání dotazů do poradny
Ne všichni aktivovaná uživatelé vyžívají služeb naší poradny - někteří z nich se registrují kvůli získání bonusů, možnosti přispívat svými texty, soutěžními příspěvky apod. Přestože tomu tak je, věkový průměr osob zasílajících dotaz do naší poradny je podobný jako věk všech uživatelů - je to 19,8 roku. Procentuální vyčíslení ukazuje níže uvedený graf, ze kterého je patrné, že více než 3/4 registrovaných přichází na naše stránky s cílem zaslat dotaz do poradny.

 

 
 
Někteří uživatelé se na nás obracejí jednorázově, jiní se svými dotazy přicházejí opakovaně. Velmi si této důvěry ceníme a rádi uvítáme jak uživatele, kteří chtějí nárazově cokoli zjistit, tak i uživatele, se kterými udržujeme dlouhodobý kontakt. Graf ilustruje počty dotazů aktivovaných uživatelů - je patrné, že mnohem více uživatelů s námi udržuje dlouhodobý kontakt.
 Někteří uživatelé napíši jen několik málo dotazů, jiní s námi řeší své problémy i několik let. Jeden z našich uživatelů se na nás se svým dotazem obrátil dokonce téměř 250x ! Pro ilustraci - dalších 5 uživatelů nám napsalo více než 100 svých dotazů. Stav počtu dotazů u aktivovaných uživatelů je ale následující ...
 


 

Od začátku fungování poradny do dnešního dne jsme zodpověděli 85273 dotazů, které jsou do kategorií rozděleny takto:


 


Zpracování dotazů
Hlavními aktéry naší poradny jsou dobrovolníci, kteří zpracovávají dotazy ve svém volném čase podle svých aktuálních možností - většinou se jedná o studenty vysokých škol a osoby, které mají zájem o mezilidské vztahy. Dotazy ale také zporacovávají lidé v redakci, kteří zajišťují fungování poradny, dohled nad dobrovolníky, jejich zaškolení, supervizi apod. Graf ukazuje poměr zpracování dotazů.
 


 


Dobrovolníci si přebírají dotazy dle svých časových možností následovně: 


Návštěvnost
Velmi si vážíme přízně, kterou nám uživatelé a návštěvníci prokazují. Na našich stránkách běžně návštěvnost kolísá - jak mezi jednotlivými roky, tak i měsíci, ale i obdobími (např. svátky, prázdniny apod.).
Pro orientaci uvádíme jen stručný graf.

 
V případě, že máte zájem o bližší informace a konkrétnější statistické údaje, velice rádi Vám je poskytneme. Stačí nás kontaktovat na adrese redakce@poradna-lasky.cz.
http://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
http://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
http://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
http://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
http://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
http://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
http://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
http://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
http://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
http://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
http://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
http://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
http://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
http://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
http://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
http://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
http://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
http://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
http://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
http://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
http://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy