Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Napsali o nás

Časopis Plaváček IV/2011

Časopis Plaváček, který je vydáván Nadačním fondem Deany a Juraje Jakubiskových, zveřejnil dne 15.4. 2011 článek a rozhovor týkající se našich poradenských stránek. Naleznete jej na adrese https://www.facebook.com/nadacnifondplavacek/ pod odkazem Náš časopis (č. 3, IV/2011).

Nadační fond podporuje talentované děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Vydává měsíčník, který je zasílán v elektronické podobě dětským domovům a jehož záměrem je podělit se s dětmi o vše zajímavé, a tím jim otevírat nové obzory poznávání.
 


Plné znění rozhovoru:

Čím kromě poradenství se Cordatum Praha , o. s. také zabývá a jaký je jeho vztah k serveru www.poradna-lasky.cz?

Občanské sdružení Cordatum Praha bylo založeno na jaře loňského roku s cílem věnovat se všestranné podpoře rozvoje osobnosti a sebepoznání zejména prostřednictvím poradenství a vzdělávání (pořádáním kurzů, seminářů apod.). Jeho prvním krokem bylo převzetí poradenského serveru www.poradna-lasky.cz, který do té doby byl provozován fyzickými osobami, a jeho činnost bylo nutno zaštítit – mimo jiné i z toho důvodu, aby se mohly poradenské stránky dále rozvíjet a poskytovat širší a kvalitnější služby. K převzetí stránek občanským sdružením přispěl i fakt, že stránky byly po celou dobu jejich existence pravidelně a hojně užívány velkým množstvím uživatelů.


Kolik uživatelů se od té doby, co poradna funguje, přibližně registrovalo?

Poradna lásky poskytuje poradenské služby téměř 10 let - funguje již od roku 2001 a od té doby se u nás registrovalo více než 42 tisíc uživatelů. Vzhledem k tomu, že je možno si stránky prohlížet i bez registrace, je počet návštěvníků samozřejmě mnohem vyšší. Denní návštěvnost se pohybuje kolem 1 tisíce návštěvníků denně.


Kolik lidí se na ní podílí a jakým způsobem?

To, aby stránky mohly vzniknout v nové podobě, umožnili jednotlivci, kteří byli ochotni bezplatně či za symbolickou odměnu pomoci s jejich tvorbou – především z hlediska technického, grafického i právního. Na běžném chodu stránek se podílí v současné době 10 osob s tím, že se snažíme o rozšíření našeho týmu. Jedná se především o dobrovolníky – mladé lidi, kteří přispívají na naše stránky svými články na nejrůznější témata, pomáhají zodpovídat dotazy našich klientů a technicky zabezpečují každodenní údržbu a aktualizaci stránek.


Co Vás přivedlo na myšlenku udělat internetovou poradnu?

Myšlenka internetové poradny vznikla již před 10 lety, kdy bylo patrné, že podobná služba se na internetu nevyskytuje. Sešlo se několik lidí s podobným zájmem – tedy se snahou zkusit pomoci druhým a podpořit je v řešení jejich problémů. Třeba jen tím, že lidé nebudou mít pocit, že jsou na všechno sami a najdou zde porozumění. Uvědomí si, že i ostatní mají své problémy, které jsou pro ně těžké, ale i přesto se je snaží řešit.


Proč jste se rozhodly ji zaměřit jako poradenství mladých lidí zase pro mladé lidi?

Především proto, že v každém věku má člověk své specifické problémy. Mnoho dospělých zapomíná na své dětství a dospívání a neuvědomuje si, jak některé na první pohled „banální“ problémy mohou být pro mladého člověka matoucí a zatěžující. Spousta dospělých lidí mávne rukou nad problémy se zamilovaností, usměje se bolesti spojené s první láskou. Tohle všechno může člověka hodně bolet a proto chceme nabídnout pomocnou ruku – ukázat, že jsme nezapomněli, jaké to bylo. Uvědomujeme si, jak moc těžké je období dospívání.


V čem si myslíte, že jsou výhody poradny, ve které neradí psychologové, ale mladí lidé podle svých zkušeností a svého pohledu na věc?

Za zásadní výhodu považujeme to, že klienti se nám mohou svěřit s takovými problémy, které je tíží, nicméně nejsou z jejich pohledu takového rázu, aby s nimi šli za psychologem. Mohou to být problémy, které se stydí říci svým kamarádům nebo rodičům a hledají proto nestranný názor - pohled někoho zvenčí. Díky možnosti vyjádřit se anonymně se vytváří prostor, který jim dává bezpečí a umožní komfortnější „otevření se“. Nemusí tedy hovořit s nikým tváří v tvář.


Myslíte, že ti, kdo se Vás ptají, vnímají toho, kdo jim radí, jako přítele?

Domníváme se, že naši poradci nejsou v očích klientů považováni za klasické přátele. Není to ani naším cílem. Snažíme se o nezaujatý přístup z pohledu mladého člověka, který je schopen se do stavu klienta vcítit a naslouchat mu, podpořit klienta při zvládání obtížné situace.


Podle čeho lidi, kteří radí, vybíráte?

Dobrovolníky na pozici poradců vybíráme velice pečlivě. Výběrové řízení je vícekolové – spočívá v posouzení životopisu, napsání eseje, osobním pohovoru a dále pokračuje zkušební dobou. Všichni naši poradci pracují pod dohledem. Zásadním kritériem pro výběr poradců je osobnostní zralost, motivace, ochota učit se pracovat s lidmi a schopnost vidět různorodost lidských osudů včetně tíhy některých sdělení, která může být skryta i „mezi řádky“.


Pro jaké dotazy zejména je poradna určena a jaký druh dotazů zodpovídáte nejčastěji?

Naše poradna je určena především pro vztahové problémy týkající se nejen partnerství, ale i vztahů s rodiči, s přáteli, ve škole apod. Věnujeme se i otázkám sexuality, sebepoznání atd. Mezi naše nejčastější dotazy patří právě problémy spojené s láskou a sebepojetím (sebevědomím, vzhledem, vystupováním, komunikací s ostatními apod.).


Vaše práce nekončí tím, že zodpovíte jeden konkrétní dotaz, ale zároveň očekáváte zpětnou vazbu na svou odpověď, která Vám umožňuje dlouhodobější spolupráci. Stalo se někdy, že Vám někdo odepsal, že mu rada skutečně pomohla?

Zpětnou vazbu vítáme. Nemůžeme ji očekávat, přestože jakákoli zpětná vazba – i ta negativní, je pro nás velice přínosná. Jen někteří klienti se rozhodnou nám otevřeně vyjádřit svou spokojenost. Odpověď na Vaši otázku je tedy taková, že čas od času nám klienti přímo děkují a dávají najevo, že naše rada či vyslovený názor jim pomohl. Nejcennějším poděkováním je to, pokud se naši klienti na nás znovu obracejí s žádostí o radu a nebo se jen chtějí podělit o informace, jak svou situaci úspěšně zvládli. Je pro nás příjemné, když se klienti na nás obracejí dlouhodobě (i několik let) ve více či mně pravidelných intervalech a dávají nám tak najevo svou důvěru.


Co Vám tato práce dala?

Nechceme aby to znělo jako klišé, ale práce samotná nám „něco“ dává neustále – pracujeme s radostí a s vizí, že naše práce je prospěšná a může být přínosem pro naše klienty. V minulosti nám poradenství na našich stránkách přineslo i to, že umíme sami lépe vnímat drobné radosti ve svém vlastním životě. Když se člověk konfrontuje s obtížemi druhých, musí stále zůstávat „nohama na zemi“ a vědět, kde jsou jeho hranice. Učíme se vážit si každého drobného okamžiku vlastního štěstí, přestože je život těžký. Každý z nás se musí neustále potýkat s nejrůznějšími problémy, které lze dříve či později překonat, ačkoli situace může na první pohled vypadat beznadějně. Tento optimismus je pro náš vlastní život velmi přínosný.

Máme radost, že naše práce má smysl. Věříme, že i nadále bude vzrůstat počet spokojených klientů.

Za Cordatum Praha o. s.
Ivana Pospíšilová a Blanka Pytlíčková

http://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
http://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
http://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
http://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
http://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
http://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
http://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
http://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
http://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
http://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
http://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
http://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
http://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
http://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
http://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
http://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
http://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
http://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
http://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
http://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
http://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy