Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=571

Tiskové zprávy

Statistické údaje v grafické podobě VII.
Veškeré údaje jsou zpracovány ke dni 31. 12. 2020.

Následující grafy ukazují informace o návštěvnících a uživatelích našich poradenských stránek za časové období  jednoho roku a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Některé údaje jsou zpracovány od začátku fungování poradny - tj. od roku 2001. U všech grafů je uveden časový rámec. Další statistické informace v grafické podobě můžete najít v  tiskové zprávě Statistické údaje v grafické podobě I.  a Statistické údaje v grafické podobě II., Statistické údaje v grafické podobě III., Statistické údaje v grafické podobě IV., Statistické údaje v grafické podobě V., Statistické údaje v grafické podobě VI. nebo v dokumentu Poradna-lásky v číslech.


DEFINICE
Na našich stránkách rozlišujeme několik skupin uživatelů a návštěvníky. Níže pro orientaci uvádíme základní charakteristiky užívaných pojmů:
  • návštěvníci - neregistrovaní uživatelé našich stránek - stránky si pouze prohlížejí, čtou si články a dotazy jiných uživatelů, sami aktivně nepíší dotazy do poradny
  • registrovaní uživatelé - uživatelé, kteří si kdykoli za dobu fungování našich stránek vytvořili na našich stránkách uživatelský účet
  • aktivovaní uživatelé - jsou u nás registrováni a dosud aktivně našich služeb využívají
  • registrovaní, neaktivovaní uživatelé - v minulosti se na našich stránkách registrovali, ale nyní služeb nevyužívají, mohou a nemusí být našimi návštěvníky
  • archivovaní uživatelé - v minulosti se registrovali, nyní ale stránky nijak nevyužívají a mají nefunkční uživatelské profily

Zdrojem dat o uživatelích jsou pouze interní databáze, ve kterých jsou údaje, které registrovaní uživatelé při registraci sami uvedou a pro statistické potřeby jsou tyto údaje anonymizované. Zdrojem dat návštěvnosti jsou interni statistiky, které započítávají pouze počty přístupů a stránek, aniž by o návštěvnících shromažďovaly jakékoli soukromé údaje.  Veškeré údaje jsou zcela anonymní a nejsou nijak propojeny s našimi uživateli. 

Zpracování údajů podléhá našim Všeobecným podmínkám, především bodu o Zpracování údajů  a vnitřní směrnici zřizovatele webových stránek tzv. GDPR. Z tohoto důvodu nemůžeme shromažďovat a ani nijak zjišťovat údaje o návštěvnících našich stránek. Nemůžeme tedy poskytnout žádá bližší "čísla". Věkové složení registrovaných uživatelů
Valná většina uživatelů navštěvuje naše stránky a využívá služeb poradny dlouhodobě. Je patrné, že věkový průměr našich registrovaných uživatelů se nejprve zvyšoval a v posledním roce se opět začal snižovat. 
 


Výše uvedený graf ukazuje nově aktivované uživatele v loňském roce a níže uvedený graf věk všech aktivovaných uživatelů v současné době. Kolísání v roce 2020 je tedy na první pohled patrné, nekopíruje dlouhodobou věkovou křivku. 


Složení registrovaných uživatelů dle pohlaví
Podobný trend jako v rozdílu věku uživatelů spatřujeme i při analýze pohlaví našich registrovaných uživatelů. Z uvedených grafů je patrné, že celkově se registrují na naše stránky ve větší míře osoby ženského pohlaví. V loňském roce ale proběhla registrace mužů v 38% případů oproti celkovému počtu registrovaných mužů 25%. Nárůst o 13% považujeme za velký úspěch.  
 

Dotazy zaslané do poradny dle kategorií
V rubrice Poradna, která je naší nejnavštěvovanější rubrikou je možné napročítat více než 86 000 dotazů klientů s odpověďmi od našich poradců. Tyto dotazy mohou uživatelé sami zařadit do jedné z pěti základních kategorii - láska, sex, rodina, škola a různé. Toto dělení usnadňuje základní orientaci na našich stránkách, přestože všem uživatelům je k dispozici kolonka hledání, jejíž pomocí si může vyfiltrovat dotazy dle klíčových slov, které zadá.
 


Pro jasnější představu vám přinášíme dva typy grafů, které ilustrují kategorie, do kterých byly dotazy zaslány. Výše je procentuální rozložení, níže absolutní čísla dotazů. 


Psaní dotazů a zastoupení dle pohlaví
Na začátku tohoto dokumentu jsme poukázali na to, že zasoupení mužů se u našich registrovaných uživatelů mění. Stejně tak se v čase mění i zastoupení pohlaví klientů, kteří se rozhodnou napsat dotaz do naší poradny.  


Přestože stále převažují ženy, které píší dotazy na naše poradenské stránky, poměr mužů se zvětšuje. Zatímco dlouhodobě píše dotazy 18% mužů, za loňský rok to bylo 41% mužů - je to tedy zvýšení o 23% a při podobném trendu by mohly být pohlaví při psaní dotazů vyrovnané. Tento trend nás velmi těší, v minulosti bylo patrné, že muři si více četli v již napsaných dotazech a odpovědích a nyní jsou sami aktivnější. 


Návštěvnost
Naše poradenské stránky jsou v provozu téměž 20 let  a jsme rádi, že naši uživatelé a návštěvníci nám i nadále zachovávají přízeň. Na našich stránkách běžně denní návštěvnost kolísá, je to dáno mimo jiné i určitými obdobími, které mají na psychiku vliv (např. svátky, prázdniny apod.). Pro přehled tedy uvádíme měsíční průměry za uplynulý rok 2020.
 

Musíme vzít v potaz i to, že způsoby, odkud k nám návštěvníci přistupují se velmi mění. Na začátku našeho působení v roce 2001 se k nám chodili návštěvníci výhradně prostřednictvím PC, nyní je situace jiná. Mnohem více se používají mobilní telefony, což má vliv i na počet psaní dotazů do naší poradny. Pro představu přinášíme graf o měsíčních návštěvách na webové verzi a níže statistiku přstupů na mobilní verzi. Je více než patrné, že počet přístupů prostřednictvím mobilních zařízení se neustále zvyšuje a trend je naprosto jasný. 
V případě, že máte zájem o bližší informace a konkrétnější statistické údaje, velice rádi Vám je poskytneme. Stačí nás kontaktovat na adrese redakce@poradna-lasky.cz.
 
https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy