Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Tiskové zprávy

PR článek - rubriky a sekce poradenských stránek - popis

Stručné informace o jednotlivých sekcích a rubrikách poradenských stránek www.poradna-lasky.cz z hlediska jejich cílů


1) Úvod
Registrace - Psaní dotazů a užívání některých služeb je vázáno na registrační proces. Registrace je anonymní a řídí se Všeobecnými podmínkami. Smysl registrace je především v tom, abychom věděli, kdo a jak navazuje svými dotazy v Poradně. Slouží i k ochraně klientů navzájem.
Nápověda – Usnadňuje pohyb po našich stránkách méně zdatným uživatelům, kteří zde najdou přesný popis i s obrazovou dokumentací jednotlivých kroků, které jsou potřeba k aktivnímu používání webových stránek.
Všeobecné podmínky – Dokument, kterým se řídí užívání našich stránek a to nejen aktivita registrovaných uživatelů, ale i pohyb po stránkách našich návštěvníků.


2) Poradna
Stěžejní rubrika našich stránek. Sekce pro psaní otázek a odpovědí pro naše klienty.
Časté dotazy – Články našich dobrovolníků jsou zpracována na témata, která se objevují v naší poradně nejčastěji. Slouží k předání obecných informací a k zamyšlení. Články se nepravidelně přidávají.
Naše odpovědi – Po zpracování odpovědi na dotazy klientů se zde kompletní texty zobrazují. Uživatelé si je mohou libovolně pročítat, hledat dotazy s podobnou tématikou, listovat jimi a inspirovat se tak ze starších odpovědí při řešení svých problémů.
Kontakty na odborníky – Vzhledem k faktu, že nechceme suplovat odbornou pomoc, uvádíme zde užitečné kontakty z nepřeberného množství oblastí na potřebné odborníky.


3) Zábava
Naším cílem je nabídnout zábavu, která je smysluplná. Mimo jiné i proto, že někteří lidé mohou přijít na naše stránky primárně za účelem této zábavy. Může to vést k tomu, že budou mít zájem se o sobě více dozvědět, budou se inspirovat v jiných rubrikách, které se již týkají poradenství a seberozvoje. Dostane se jim informací, které nemuseli cíleně hledat, nicméně jim jsou kuprospěchu.
Testy – Slouží k zamyšlení se nad sebou méně vážnou formou. Testy se zaměřují na více oblastí – nejen na vědomosti, ale především na sebepoznání např. ve vztazích, lásce, škole, povolání apod.
Ankety – Dávají uživatelům možnost konfrontovat své názory a zjistit, jaké názory mají jejich vrstevníci. Anketní témata jsou vybrána tak, aby vedla k hlubšímu zamyšlení.
Soutěž – Snažíme se motivovat k přemýšlení a ke strukturovanému osobnímu projevu. Soutež funguje na principu psaní textů na zadané téma.
Fotosoutěž – V současné době se stránka připravuje. Cílem je navést uživatele k tomu, aby se pozorněji dívali na svět kolem sebe a případně se jej naučili zaznamenat ve formě fotografie.


4) Vaše komunikace
Sekce sloužící k podpoře slušné a smysluplné komunikace mezi našimi uživateli navzájem. Chceme dát prostor takovému vyjádření na internetu, které může podpořit navazování osobních a ne jen virtuálních vztahů.
Profily – Rubrika obsahující profily registrovaných uživatelů – tedy jejich libovolné osobnostní charakteristiky. Tyto popisy osob by měly usnadnit vzájemnou komunikaci a dovolit uživatelům vidět profily lidí, kteří píší dotazy do poradny – pro jejich lepší představu o sobě navzájem.
Pokec – V tuto chvíli se rubrika připravuje. Bude se jednat o prostor k diskutování nad tématy, která mohou vést k dalšímu zamyšlení a k učení se, jak vyjádřit názor a umět komunikovat s druhými.
Seznamka, Bazar a Hledárna – Klasické rubriky sloužící k seznamování a k prodeji či nákupu předmětů. Možnost hledat osoby, které si mohou vzájemně pomoci či trávit společně čas za jasným účelem.


5) Tvůrčí koutek
Prostor pro sebevyjádření našich uživatelů a pročítání textů s tematikou, která může vést k zamyšlení a rozvíjet.
Láska v literatuře – Cyklus článků, který se odráží od klasických literárních děl. Má inspirovat nejen k četbě jako takové, ale i k vnímání přesahu knih.
Příběhy – Cílem rubriky je inspirovat návštěvníky ke sdílení vlastních pocitů z prožitků, které mohou být pro jejich život zásadní.
Básničky - Prostor pro ty, kteří se chtějí vyjádřit netradiční cestou.
Citáty, Přísloví, Blbinky – Texty pro inspiraci, zamyšlení, ale i na zasmání a uvolnění.


6) O nás
Sekce, ve které se chceme představit – ukázat, co je našim cílem, proč existují tyto stránky apod.
O poradně lásky – Stručná charakteristika našeho projektu, prezentace našich hlavních myšlenek. Informace o vzniku, historii, současné práci, ale i o směřování do budoucna.
Poradna v číslech - Statistické informace, které mohou vypovídat o naší činnosti a aktivitě našich uživatelů - přinášejí jasnější představu o dynamice našich stránek.
Kodex poradce – Jasná definice pravidel pro naše dobrovolníky. Slouží klientům pro představu toho, jaké principy zastáváme a z jakého úhlu pohledu se díváme na zaslané dotazy.
Cordatum Praha o. s. - Představení Občanského sdružení, které je provozovatelem stránek, ale má i jiné aktivity a cíle.
Naši dobrovolníci - Prostor pro charakteristiku těch, kteří píší články, odpovídají klientům a tvoří technické zázemí.
Napsali o nás - Prezentace článků a informací, které jsme dali k dispozici médiím, uvedené odkazů na články týkající se našich stránek.
Sponzoři, Spřátelené weby, Kontakty – Rubriky sloužící pouze k uvedení informací a představení těch, kteří s námi spolupracují a těch, kteří podporují naši činnost. 
Kniha hostů – Zpětná vazba našich návštěvníků je pro nás rozhodující – zde je tedy prostor na psaní komentářů, zhodnocení naší práce, vyjádření spokojenosti či nespokojenosti s odpověďmi našich dobrovolníků a se stránkami jako takovými.
Tiskové zprávy - Textové podklady, které je možno volně šířit - slouží nejen k naší propagaci, ale i k dodání doplňkových informací, které nejsou primárně určeny našim klientům, ale spíše veřejnosti a médiím, potenciálním sponzorům a spolupracovníkům.


Do budoucna plánujeme další rozšiřování našich stránek, např. o rubriky týkající se školy (podněty na psaní referátů, seminárních prací, maturitních otázek apod.), zdraví a krásy (správný životní styl, stravovací návyky apod.). Další rozvoj stránek bude záviset nejen na časových a finančních možnostech sdružení, ale především na zájmu našich uživatelů.

https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy