Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=571

Dějepis - část I.

Heuristika je...
pomocná věda historická
filosofický směr
shromažďování dokumentů o historii
nauka o historických pramenech - jejich výklad
Homo sapiens sapiens se v Evropě vyskytoval ...
před 200 000 lety
před 400 000 lety
před 150 000 lety
před 40 000 lety
Nejznámější pravěká soška ženy (Venuše) byla nalezena ...
v jeskyni Altamira
v jeskyni Pekárna
v Dolních Věstonicích
v Jenerálce u Prahy
Oppidum je ...
obětní místo
mincovna
opevněné hradiště
chrám
Sjednotitel Akkadské říše byl ...
Chammurabi
Meni
Sargon I.
Xerxés
Tutanchamon uctíval boha ...
Atona
Amona
Achnatona
Usíre
Řeckým předobrazem Jupitera je ...
Apollón
Neptun
Zeus
Hermés
Řecká vzdělanost předpokládala harmonii v rozvíjení těla i ducha. Nazývala se ...
harmonia
panpaedia
kalokaghatia
pansofia
Rozdělení obyvatel v starověkém Římě ...
patriciové, proletarii, klienti
patriciové, plebejové, heilóti
patriciové, plebejové, proletarii
konzulové, plebejové, equités
První triumvirát tvořili ...
Caesar, Pompeius, Cicero
Octavianus, Antonius, Lepidus
Caesar, Octavianus, Marcus Antonius
Caesar, Pompeius, Crassus
Byzantská říše byla dobyta osmánskými Turky ...
1453
1526
1485
1400
Nejstarším raně středověkým státem na našem území byl/a ...
Sámova říše
Velká Morava
Kyjevská Rus
Český stát
Za prvního, historicky doloženého Přemyslovce je považován ...
Bořivoj
Přemysl Oráč
Praotec Čech
sv.Václav
Zakladatelem uherského státu byli ...
Hunové
Avaři
Pribina a spol.
Arpádovci
Která možnost není pravdivá? Křížové výpravy ...
byla vojenská tažení vyhlášená katolickou církví jako svatá válka
byla vojenská tažení proti husitskému kacířství na obranu víry
byly vedeny většinou západoevropskými panovníky a rytíři
bylo jich celkem 10
Vyber nepravdivé tvrzení. Válka růží ...
vypukla v důsledku vyčerpávající 100 leté války
byla bojem o trůn mezidvěma rody - Lancastry a Yorky
jmenuje se podle znaků obou rodů
padl v ní král Jindřich VII.
Země Koruny české se skládaly z ...
Čech, Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice
Čech, Moravy, Slezska, Korutan a Lužice
Čech, Moravy, Slovenska, Dolní Lužice
Čech, Moravy, Slovenska,Korutan a Lužice
Schizma v katolické církvi vyřešil koncil ...
basilejský
kostnický
tridentský
pisánský
Prvním stavitelem svatovítské katedráli byl ...
Petr Parléř
Matyáš z Arrasu
Matěj Rejsek
Benedikt Rejt
Závěrečná otázka, o rozvoj rybníkařství se v Čechách zasloužil ...
Jakub Krčín z Jelčan
Dalibor z Kozojed
Jakub Jan Ryba
Jiří Dóža
https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy