Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=571

Pravidla soutěže

Přečetěte si, prosím, pozorně pravidla soutěže. Níže je popsán celý průběh a podmínky soutěžení a vyhlašování vítězů.

Soutěž se samozřejmě řídí Všeobecnými podmínkami.

Základní informace

 1. Provozovatelem soutěže je Cordatum Praha z.s. se sídlem Písecká 9/1968, Praha 3, IČO: 22868208.
 2. Soutěž je kreativní soutěž nepodléhající zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
 3. Soutěž probíhá na stránkách www.poradna-lasky.cz. 
 4. Soutěž probíhá od 1. dne v měsíci s uzávěrkou na konci kalendářního měsíce. Soutěž se opakuje každý měsíc. Vyhodnocení je provedeno po uzavření soutěže, nejpozději však do 14 dnů.
 5. Soutěže se může zúčasnit každý uživatel, který je zaregistrován na www.poradna-lasky.cz a zašle pomocí webového formuláře svůj příspěvek v zadaném termínu. Soutěžní příspěvek musí splňovat zadané parametry.
 6. Vyhlašují se dva vítězové. Jeden vítěz je volen uživateli webových stránek (tzv. Vítěz podle hlasování uživatelů), druhý vítěz je vybrán redakcí Poradny lásky (tzv. Vítěz podle hodnocení redakce Poradny lásky). Jejich příspěvky budou po uzavření soutěže zveřejněny na webových stránkách. V případě podezření na zmanipulování hlasování si provozovatel vyhrazuje právo příspěvek vyřadit.
 7. Ceny do soutěže nejsou garantovány - vždy bude uvedeno (na úvodní stránce rubriky Soutěž), zda se soutěží o ceny a nebo o zařazení mezi vítěze bez věcných a finačních cen. Ceny do soutěže se mohou v průběhu času měnit. Provozovatel předem negarantuje, o jaké ceny se bude soutěžit. Ceny nejsou vymahatelné. 
 8. Soutěž se řídí Všeobecnými podmínkami a těmito pravidly.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžní příspěvky, které odporují Všeobecným podmínkám a těmto pravidlům bez udání důvodu a bez předchozího upozornění. 
 10. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za původ příspěvků a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané příspěvky či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.
 12. Veškeré nahrané příspěvky se po skončení soutěže stávají majetkem provozovatele, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním příspěvku poskytuje účastník soutěže provozovateli právo využívat příspěvek všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely provozovatele, a to po dobu trvání autorských práv k danému příspěvku.


Cíl soutěže

 1. Cílem soutěže je vybrat nejzdařilejší příspěvky na uvedené téma. Téma je pro každý měsíc nové. Jeden uživatel může do jedné soutěže zaslat jeden příspěvek. Příspěvek musí odpovídat vyhlášenému tématu a musí být autorským dílem soutěžícího. Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky nesouvisející s tématem, popřípadě svým obsahem odporující dobrým mravům či porušující jakýkoli bod Všeobecných podmínek.Zasílání příspěvků

 1. Uživatelé zasílají své příspěvky pouze v elektronické podobě ve formátu prostého textu prostřednictvím formuláře na webových stránkách.
 2. Příspěvek musí splňovat tyto náležitosti - minimální délka není určena, maximální délka příspěvku je 5000 znaků (cca strana textu velikost A4). Není dovoleno psát do soutěžního příspěvku osobní údaje své a ani jiných osob. Není dovoleno psát pohoršující či vulgární výrazy, uvádět jakékoli odkazy; příspěvek nesmí obsahovat reklamu a nesmí nijak odporovat Všeobecným podmínkám. V  případě nedodržení pravidel nebude příspěvek do soutěže zařazen.
 3. Zasláním příspěvku do soutěže účastník potvrzuje, že bere na vědomí veškerá tato pravidla včetně pravidel ve Všeobecných podmínkách.
 4. Zasláním příspěvku do soutěže účastník potvrzuje, že příspěvek napsal osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu.Průběh soutěže

 1. Soutěž trvá jeden měsíc a má dvě fáze - fázi zasílání příspěvků a fázi hlasování.
 2. Fáze zasílání příspěvků trvá od 1. dne v měsíci včetně do 14. dne v měsíci. Před tímto datem a po tomto datu není možné příspěvky do soutěže zařadit. 
 3. Fáze hlasování trvá od 15. dne měsíce včetně do konce kalendářního měsíce. Hlasy přijaté před tímto datem a po tomto datu jsou neplatné. 
 4. Hlasování probíhá na stránkách www.poradna-lasky.cz pod každým soutěžním příspěvkem. Uživatelé vyjadřují své sympatie či nesympatie pomocí tzv. palců (kladný zdvižený nahoru, záporný natočený dolů).Vyhodnocení výsledků

 1. Podle hodnocení uživatelů vítězí příspěvek s nejvyšším dosaženým procentuálním hodnocením (součet kladných a záporných hlasů).
 2. Vítěz podle hodnocení redakce Poradny lásky je určen výběrem členů redakce. Výběr je neveřejný a probíhá na základě subjektivních dojmů z příspěvků.
 3. Vítěz podle hlasování uživatelů i vítěz podle hodnocení redakce Poradny lásky bude zveřejněn nejpozději do 14ti dnů od ukončení soutěže na webových stránkách.


Ceny do soutěže
 1. Ceny výhercům věnuje provozovatel. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Provozovatel soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.
 2. Vítěz soutěže bude e-mailem vyrozuměn o tom, že je výhercem a bude dotázán, zda přijme výhru. V případě, že nebude na e-mail reagovat do 30 dnů od jeho odeslání provozovatelem, zaniká nárok na výhru.
 3. V případě, že výherce bude chtít převzít výhru (není to jeho povinnost), bude forma předání dohodnuta elektronickou poštou (např. uvedení korespondenční adresy, kam má být výhra zaslána a kde si výherce cenu převezme).
 4. V případě, že bude shodná cena do soutěže pro oba výherce (vítěz dle redakce a dle uživatelů) a výhercem by byla jedna a táž osoba, obdrží cenu pouze jednou.
https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pokec::Pokec
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/bazar::Bazar
https://www.poradna-lasky.cz/cs/hledarna::Hledárna
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy