Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=571

O Poradně lásky

Hlavním cílem webových stránek je uživatelům poskytovat bezplatné poradenské služby a dát prostor k jejich seberozvoji, k zamyšlení se nad problémy všedními i nevšedními a umožnit vzájemnou interakci. Dávají možnost podívat se na internet a i na realitu z jiných úhlů pohledu, což zprostředkovávají dobrovolníci v roli poradců, ale i jiní uživatelé stránek.
Naše cíle a vize
Dlouhodobou vizí stránek je snažit se o přiblížení světa virtuálního a reálného, např. pomocí setkání uživatelů, školení, kurzů apod. Poskytujeme možnost, aby se anonymní uživatelé byli schopni dívat na své problémy i „neanonymně“.

Přestože je současným trendem jakýsi odstup od reality a stále ve větší míře dochází k navazování vztahů ve virtuálním světě, je naší vizí tyto dva světy opět více přiblížit a v dlouhodobém horizontu nastolit možnost opačného vývoje.

Poradna lásky má dlouhou historii, její počátky se datují do roku 2001, kdy se skupina mladých lidí rozhodla pokusit se ve svém volném času a zdarma podpořit ty uživatele, kteří o to jeví zájem a přesto se snaží zůstat v anonymitě. Pro ty uživatele, kteří mají potřebu se svěřit, poradit a nebo se jen tak vypovídat s tím, že vědí, že jim někdo naslouchá a má zájem podpořit je.

V roce 2010 za tímto účelem vzniklo občanské sdružení Cordatum Praha (nyní od ledna 2015 zapsaný spolek), které chce pokračovat v zavedené tradici a následně své služby rozšířit. Základem je, aby uživatelé stále mohli anonymně klást své dotazy a poradenství pro ně bylo bezplatné; aby se jim dostalo podpory, po které touží a aby se mohli střetnout s názory jiných v tomto bezpečném prostředí.

Webové stránky obsahují velké množství textů – ať již od dobrovolníků a nebo od samotných uživatelů. Je v našem zájmu, aby se na obsahu stránek podíleli i sami uživatelé a mohli tak konfrontovat své názory, zkušenosti. Poskytujeme prostor, aby se mohli podělit o své problémy, vědět, že v obtížných situacích nejsou sami a mohou je překonat. Dostávají podporu od našich dobrovolníků - mladých lidí, kteří mají zájem takto s ostatními komunikovat a dávají jim možnost svěřit se, podívat se na své obtíže z jiného úhlu pohledu.

Cílem je vystupovat rovnocenně – aby každá ze stran měla svůj prostor a mohla dát najevo svůj názor, aby se lidé mohli na těchto stránkách setkávat a sdílet své radosti i starosti. Principem je „podpora mladých mladými“. Na jedné straně těch mladých, kteří potřebují pro své obtíže a dotazy prostor a na straně druhé těch, kteří mají již něco za sebou, mají utříděné hodnotové žebříčky a chtějí ze svého přesvědčení vyvíjet činnost na podporu ostatních – lidí neznámých, ale zároveň jim velmi blízkých. V žádném případě se webové stránky nesnaží nijak suplovat práci odborníků a specialistů, ať už se jedná o lékaře, psychology, pedagogy apod.

Webové stránky nabízejí i části, jejichž cílem má být zábava, která může mimo jiné rozšířit obzory. Jejím prostřednictvím se mohou uživatelé dostat k informacím, které primárně nehledali. Celkově nabízíme stránky, kde se ctí zdravé lidské hodnoty jako vzájemný respekt, vstřícnost a skutečný zájem o druhé. Tento druh vystupování vyžadujeme od našich uživatelů, což má směřovat ke stále kvalitnějšímu a smysluplnějšímu obsahu webových stránek.

Můžeme jen doufat, že se nám to bude dále dařit. Vážíme si důvěry, kterou nám uživatelé po téměř 10 let dávají a věříme, že ji nezklameme.

Tým poradny lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy