Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Pravidla fotosoutěže

Přečetěte si, prosím, pozorně pravidla fotosoutěže. Níže je popsán celý průběh a podmínky soutěžení a vyhlašování vítězů.

Soutěž se samozřejmě řídí Všeobecnými podmínkami.

Základní informace

1) Provozovatelem fotosoutěže je Cordatum Praha o.s. se sídlem Písecká 9/1968, Praha 3, IČO: 22868208.

2) Fotosoutěž je kreativní soutěž nepodléhající zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

2) Fotosoutěž probíhá na stránkách www.poradna-lasky.cz.

3) Fotosoutěž probíhá od 15. dne v měsíci s uzávěrkou 14. den měsíce následujícího. Fotosoutěž se opakuje každý měsíc. Vyhodnocení je provedeno po uzavření soutěže, nejpozději však do 14 dnů.

4) Fotosoutěže se může zúčasnit každý uživatel, který je zaregistrován na www.poradna-lasky.cz a zašle pomocí webového formuláře svou fotografii v zadaném termínu. Fotografie musí splňovat zadané parametry.

5) Vyhlašují se dva vítězové. Jeden vítěz je volen uživateli webových stránek (tzv. Vítěz podle hlasování uživatelů), druhý vítěz je vybrán redakcí Poradny lásky (tzv. Vítěz podle hodnocení redakce Poradny lásky). Jejich fotografie budou po uzavření fotosoutěže zveřejněny na webových stránkách. V případě podezření na zmanipulování hlasování si provozovatel vyhrazuje právo fotografii vyřadit.

6) Soutěž není o věcné ani finanční ceny.

7) Soutěž se řídí Všeobecnými podmínkami a těmito pravidly.

8) Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie, které odporují Všeobecným podmínkám a těmto pravidlům bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.

9) Provozovatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.

10) Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

11) Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem provozovatele, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže provozovateli právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely provozovatele, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.


Cíl fotosoutěže

1) Cílem soutěže je vybrat nejzdařilejší fotografie na uvedené téma. Téma je pro každý měsíc nové. Jeden uživatel může do jedné soutěže zaslat jednu fotografii. Fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a musí být autorským dílem soutěžícího. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie nesouvisející s tématem, popřípadě svým obsahem odporující dobrým mravům či porušující jakýkoli bod Všeobecných podmínek.


Zasílání fotografií

1) Uživatelé zasílají fotografie pouze v elektronické podobě ve formátech jpg nebo png prostřednictvím formuláře na webových stránkách.


2) Fotografie musí splňovat tyto náležitosti - minimální rozměr 1024x768 pixelů. Maximální velikost je 5 MB.  V jiném případě nebudou fotografie do fotosoutěže zařazeny.

3) Uživatel může k fotografii připojit popisek a název. Tyto informace nejsou povinné. V případě, že by popisek byl vulgární, pohoršující, ovsahoval reklamu či jinak neodpovídal Všeobecným podmínkám, bude vyřezena ze soutěže i fotografie.

4) Je povoleno fotografie upravovat efekty, filtry, tvořit koláže apod.

5) Zasláním fotografie do fotosoutěže účastník potvrzuje, že bere veškerá tato pravidla včetně pravidel ve Všeobecných podmínkách na vědomí.

6) Zasláním fotografie do fotosoutěže účastník potvrzuje, že fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.

7) Osoby zachycené na jím pořízené fotografii souhlasí se zveřejněním tohoto snímku na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.


Průběh fotosoutěže

1) Soutěž trvá jeden měsíc a má dvě fáze - fázi zasílání fotografií a fázi hlasování.

2) Fáze zasílání fotografií trvá od 15. dne v měsíci včetně do konce měsíce. Před tímto datem a po tomto datu není možné fotografie do soutěže zařadit.

3) Fáze hlasování trvá od 1. dne měsíce do 14. dne měsíce včetně. Hlasy přijaté před tímto datem a po tomto datu jsou neplatné.

4) Hlasování probíhá na stránkách www.poradna-lasky.cz pod každou soutěžní fotografií. Uživatelé vyjadřují své sympatie či nesympatie pomocí tzv. palců (kladný zdvižený nahoru, záporný natočený dolů).


Vyhodnocení výsledků

1) V hodnocení uživatelů vítězí fotografie s nejvyšším dosaženým procentuálním hodnocením (součet kladných a záporných hlasů).

2) Vítěz podle hodnocení redakce Poradny lásky je určen výběrem redakce. Výběr je neveřejný a probíhá na základě subjektivních dojmů z fotografií.

3) Vítěz podle hlasování uživatelů i vítěz v hodnocení redakce Poradny lásky bude zveřejněn nejpozději do 14ti dnů od ukončení soutěže na webových stránkách.

https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/fotosoutez::Fotosoutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pokec::Pokec
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/bazar::Bazar
https://www.poradna-lasky.cz/cs/hledarna::Hledárna
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy