Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=571

Cordatum Praha z.s.

Provozovatelem těchto webových stránek je Cordatum Praha, z.s.


Dovolte nám ve stručnosti se představit.

Vznik

Cordatum Praha vzniklo jako občanské sdružení na jaře roku 2010 za účelem všestranné podpory rozvoje osobnosti a sebepoznání zejména prostřednictvím poradenství a vzdělávání. Sdružení bylo založeno čtyřmi zakládajícími členy se společným zájmem a ochotou podílet se na neziskové činnosti.


Právní forma

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník. Ten s sebou přinesl změnu našeho označení –  z občanského sdružení se ze zákona stal spolek. Následně na podzim roku 2014 jsme byli zapsáni u Městského soudu do spolkového rejstříku a stali jsme se zapsaným spolkem (z. s.).


Co děláme nyní

Prvním naším krokem bylo převzetí poradenského serveru www.poradna-lasky.cz, na kterém fungovala poradenská činnost od roku 2001. Účelem tohoto serveru je nadále poskytovat anonymní a bezplatnou podporu uživatelům, pokusit se nabídnout smysluplnou zábavu, která může podpořit sebepoznání, rozšíření obzorů a nebo jen nabízet témata k zamyšlení. Chceme navázat na tuto tradici a pokusit se použít internet jako moderní médium pro podporu lidí v nelehkých situacích, dát jim prostor pro jejich anonymní i neanonymní vyjádření a vzájemné sdílení prožitků, zkušeností, ale i problémů.

Dále se zabýváme pořádáním vzdělávacích akcí, které se zaměřují především na měkké dovednosti (tzv. soft skills) a na poznání sebe sama.


Základní cíle spolku a vize do budoucna

Rádi bychom rozšířili naše služby na poradenském serveru. Jednou z našich vizí je nabízet větší spektrum služeb, pokoušet se o jejich další zkvalitnění a soustředit se na reflektování konkrétních potřeb našich uživatelů.

Rádi bychom působili rovnoměrně ve virtuálním prostředí (na internetu) a i v prostředí reálného světa. Naší snahou je tyto dva světy vzájemně co nejvíce propojovat.


Co nás nepřímo charakterizuje

Při zakládání sdružení jsme kladli důraz na jasné vymezení naší identity. Latinské označení Cordatum v překladu znamená nadané srdcem. Jde nám totiž nejen o poskytování služeb na vysoké úrovni, ale i o to, aby to, co děláme a prezentujeme, bylo „od srdce“. Z hlubokého přesvědčení a se silným nasazením.

Cordatum vyjadřuje i „něco“, co má srdčitý tvar. Proto volba srdčitého listu v našem logu. Překrývající se obdélníky mají mimo jiné vizuálně reflektovat jedno z mnoha pojetí vrstev osobnosti. V obecné rovině hovoříme o vrstvách vnějších, prezentovaných světu a o těch vnitřních, soukromých – určitým způsobem skrytých. Naše nezisková organizace podporuje vnímavost klientů k těmto vrstvám. Chceme se zabývat tím, aby naši klienti mohli sami pro sebe lépe poznávat své skryté vrstvy a mohli na sobě pracovat. Ideálem je, aby tyto vrstvy byly vzájemně v souladu.

V poslední řadě je nutno zmínit i naše krédo. Citát od Fridricha Nietzscheho, který vystihuje podstatu našeho poradenství. Víme, že každý z nás má své problémy, ale i radosti. Důležité je vidět své problémy, snažit se je řešit, postavit se jim, ale ne se jimi nechat pohltit. I v těžkých chvílích existuje něco, k čemu se můžeme vztahovat, obracet, a z čeho lze čerpat sílu.

Věříme, že náš spolek bude přínosný pro široké spektrum osob, které budou mít zájem sdílet své radosti i obtíže a budou mít snahu pracovat na svém sebepoznání.


Na závěr nám dovolte připomenout naše krédo:

Obracej se ke slunci, ne k stínu. (Nietzsche)

Vaše Cordatum Praha z.s.

https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy