Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=571

Škola

Půjdu na střední školu, ale nevím, jakou si mám vybrat

Blíží se konec velkých prázdnin a vy se pomalu chystáte na vstup do devátého, už posledního ročníku základní školy. Mezi úvahy o vašich prázdninových dobrodružstvích, koníčcích, kamarádech, rodičích, sourozencích, láskách se nenápadně vloudila i nová myšlenka – Co já budu dělat, až dokončím základní školu? Někdo od malička ví, pro co má nadání a čím chce být. Ale co mám dělat, když zatím nejsem tak vyhraněný/á a tudíž nevím, pro co mám talent a jaké povolání by mě bavilo? Nu co, budu o tom přemýšlet, poradím se s lidmi, kteří mě dobře znají (rodiče, prarodiče, teta, strýc, rodinní přátelé, kamarádi, učitelé, vedoucí zájmového kroužku, vedoucí letního tábora...), ale mohu se zeptat na názor i nezávislých odborníků, se kterými jsem dosud nepřišla do kontaktu.

Odbornou pomoc a radu poskytují bezplatně pracovníci speciálně-pedagogických  či pedagogicko-psychologických poraden. Můžete zde absolvovat tzv. Testy studijních předpokladů, které vám pomohou vybrat přiměřeně obtížnou střední školu; dále si můžete vyzkoušet i jiné typy testů, které vám usnadní zjistit, na jaký druh povolání se hodíte, pro co máte a nemáte předpoklady.Tyto speciálně-pedagogické poradny se nacházejí ve větších městech a určitě stojí za to nějakou navštívit a dozvědět se něco o sobě. Může vám to ulehčit zapeklité rozhodování. Nejbližší speciálně-pedagogickou poradnu lze najít na www.ippp.cz, což jsou internetové stránky Institutu pedagogicko-psychologického poradenství.

Ale, jak jsem již psala v úvodu článku. Otázku: Jaká střední škola by mě bavila a pro jaké povolání bych se hodil?, je třeba pokládat v prvé řadě sám sobě. Výběr školy ovlivní vaše kroky na několik budoucích let a je potřeba, aby vás učení zajímalo a bavilo a nebyli jste z toho otrávení. To by byla škoda. Je dobré popřemýšlet o tom, zda se chci rychle vyučit a jít se živit nějakým řemeslem – pokud ano, přihlásím se na nějaké učiliště, pokud se chci dále vzdělávat v teoretických předmětech a připravovat se na studium na vysoké škole, pak zvolím gymnázium. Pokud se chci věnovat teoretickému studiu, ale získat i určité praktické dovednosti, pak si vyberu nějakou ze Středních odborných škol různého zaměření.

Protože je při rozhodování dobré mít rozhled, nastíním vám možnosti středoškolského studia.

Stručný přehled typů jednotlivých středních škol

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ BEZ MATURITY A BEZ VYUČENÍ

  1. Praktická škola – pro žáky se zdravotním postižením a se speciálními potřebami, žáci se zde učí praktické dovednosti pro život, studium trvá 1-2 roky
  2. Střední odborné vzdělání bez maturity a bez výučního listu – žáci zde získají odborné vzdělání pro povolání jako jsou např. zubní instrumentářka, obchodník, pečovatelka, ladič klavírů atp., doba studia je 2 roky


STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VYUČENÍM (Chci se vyučit)

  1. nižší odborné vzdělání – studium trvá 2-3 roky a po jeho dokončení získáváte výuční list, příklady oborů, ve kterých se lze vyučit jsou: strojírenská práce, potravinářská výroba, šití oděvů, prodavačská práce aj., po absolvování této školy lze obtížně pokračovat s nástavbou, nutnou ke získání maturity, která je podmínkou vyšších stupňů studia (vyšší odborné školy,vysoké školy)
  2. střední odborné vzdělání s výučním listem – studium trvá 3 roky (výjimečně 2), je možné vyučit se v oborech jakou jsou např. elektrikář, krejčí, kuchař-číšník, ošetřovatel, železničář aj. Po absolvování školy je možné pokračovat nástavbou (trvá 2 roky) a získat maturitu.


STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU (Chci získat maturitu)

  1. úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – studium trvá 4 roky, lze zde studovat obory jako jsou např.: letecký mechanik, oděvní technik, fotograf, obchodník, kosmetička, masér sportovní a rekondiční aj., po absolvování získáte výuční list i maturitní vysvědčení a můžete pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole (VOŠ), či vysoké škole (VŠ)
  2. úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) – studium trvá čtyři roky, obory studia – např. ekologie a životní prostředí, informační technologie, hutnictví, telekomunikace, textilní polygrafie, veterinářství, cestovní ruch, hotelnictví aj., po absolvování získáte maturitní vysvědčení a můžete pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole (VOŠ), či vysoké škole (VŠ)
  3. úplné střední všeobecné vzdělání – poskytují gymnázia, typy gymnázií: čtyřletá (nástup po 9.ročníku ZŠ), šestiletá (nástup po 7. ročníku ZŠ), osmiletá (nástup po 5.ročníku ZŠ), gymnázia mohou být různého zaměření – jazykové, matematicko-fyzikální, sportovní aj., po absolvování získáte maturitní vysvědčení a po absolvování získáte výuční list i maturitní vysvědčení a můžete pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole (VOŠ), či vysoké škole (VŠ)
  4. konzervatoře – pro žáky s uměleckým nadáním, obory studia: hudba, zpěv, tanec, hudebně-dramatické umění, typy konzervatoří: osmiletá taneční konzervatoř – nástup po 5.ročníku ZŠ, šestiletá – nástup po 9.ročníku ZŠ, konzervatoř je možné ukončit maturitní zkouškou, nebo jen získáním diplomu absolventa konzervatoře (titul DiS.)


Pokud se chcete dozvědět více o nejrůznějších středních školách navštivte internetové stránky - www.infoabsolvent.cz, které vám pomohou při hledání střední školy a nastíní vám i uplatnění absolventů školy na trhu práce (zda se v daném oboru dobře uživíte). Pokud jste obzvlášť zvídaví, můžete prozkoumat i internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – www.msmt.cz, kde získáte též nejrůznější informace o vzdělávání v naší republice s možností vyhledávání dle jednotlivých oborů a lokalit. Možná zde najdete i obory, o kterých jste ještě neslyšeli a mohli by vás hodně zaujmout.

Když si vyberete několik favoritů středních škol, určitě se vyplatí jet se do těchto škol předem podívat a nasát zdejší atmosféru. Pro tyto účely jsou na školách zavedené tzv. Dny otevřených dveří. Datum jejich konání se dozvíte na internetových stránkách té určité školy.
Současné zákony stanovují, že je možné podat si přihlášky na 3 různé střední školy. Tuto informaci si ale prosím ověřte, protože zákony se v tomto směru často mění.

Přeji vám šťastnou ruku při výběru vaší budoucí střední školy. Ať se vám tam líbí!

-markéta-

https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy