Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Rodina

Moji prarodiče stále kritizují moje oblečení a chování...

Každá generace byla vychovávána v jiném duchu. Když byly naši prarodičové malí, společnost vyznávala jiné hodnoty než ty, které vyznává teď. Naši prarodičové měli jiné rodiče, kteří je jinak vychovávali než nás. Nejen z těchto důvodů dochází při střetávání různých generací ke konfliktům, ať už vysloveným, nebo jen tichým – uvnitř nás a druhých. Chování k druhým lidem, způsob zábavy, hodnoty, životní postoje, vyjadřovací slovník, vztah k práci, autoritám, penězům atd. se u mladé a starší generace odlišuje, někdy značně. Ale o to více se mohou prarodiče a vnoučata vzájemně obohatit, pokud si dovedou navzájem porozumět a vyjít si vstříc.

Období puberty a dospívání není snadné, jak pro „puberťáka“, či adolescenta (zkrátka mládež), tak i pro jeho okolí – rodiče, prarodiče, učitelé, sousedy apod. Mladý člověk se takzvaně hledá – je hluboko v nitru nejistý, přemýšlí o tom, kdo je, co má a nemá rád a kde je jeho místo ve společnosti. Někdy hodně experimentuje – ať už se svým zevnějškem (např. modré vlasy, piercing po celém těle, temné oblečení s hromadou nestvůr apod.), nebo i ve svém chování k druhým. Volí různé projevy své vůle, emocí, myšlenek. Je nestálý, proměnlivý, ale i zábavný, vtipný, bývá dobrým zdrojem podnětů pro své okolí, ale v některých chvílích se s ním nedá téměř vydržet, okolí musí mít pevné nervy. Hormony v těle různě bouří a mávají s puberťákem sem a tam.

Chtěla bych vás navést k tomu, abyste si uvědomili, že reakce okolí na naše chování a projevy vám může přinášet cenné informace o vás i o druhých. Každý z nás by měl hledat rovnováhu mezi tím, aby se choval k druhým s respektem, slušně a ohleduplně, ale zároveň, aby sám sebe mohl projevovat dostatečně spontánně a svobodně. Nutné je skloubit obojí, protože žijeme v lidské společnosti a nejsme tu na planetě sami. Proto, abychom spolu dobře vycházeli, je dobré rozvíjet cit pro druhé lidi – co mají rádi, co nemají rádi, co je zraňuje, co je pro ně nepřijatelné, pobuřující, co je pro ně nepochopitelné, divné, podezřelé, znepokojující, nesmyslné, důležité, životně důležité – vnímat, co se v druhých odehrává. Stejně podstatné je i vnímat, co se odehrává v nás samotných a uvědomovat si motivy našeho chování, slov a činů a rozvažovat, co je funkční, užitečné, přínosné a co není. Stáváme se pak svobodnými bytostmi, které se mohou projevovat dle svého nejlepšího svědomí a mít ze sebe radost.

Ke kamarádům, vrstevníkům si toho můžeme dovolit více, než k lidem starším, které může leckteré naše chování urazit, vyvést z míry, pobouřit apod. Vztahy jsou vždy oboustranné. I naši prarodiče se k nám mohou chovat nesprávným způsobem. Stejně jako bychom se měli snažit své prarodiče pochopit a být tolerantní k tomu, že mají jiné hodnoty, životní tempo, prožívání a chování než my, tak i oni by se měli snažit porozumět nám. Někdy nám mohou být postřehy starších užitečné, můžeme se od nich naučit něco dobrého a praktického do života. Někteří starší členové rodiny však mohou mít přílišné sklony nám zasahovat do života. Chtěli by si nás zformovat k obrazu svému a to není účelem. Příliš kritiky na naši adresu, neustálé „peskování“, připomínky k našemu vzhledu, koníčkům, nepřetržitá kritika našeho chování, pedantské trvání na svých zásadách, či přemrštěné nároky ze strany prarodičů (ale i rodičů) jsou dle mého názoru chybné. Mladý člověk si má z velké míry sám hledat, zkoušet, objevovat, nacházet, co je pro něj podstatné, smysluplné a zajímavé. Potřebuje poznat sám sebe. Má mít dostatek svobody ke svému rozvoji, ale s tím je spojena zároveň odpovědnost vůči sobě, druhým lidem, světu celkově.

Pokud se k vám vaši prarodiče chovají způsobem, který je vám nepříjemný, najděte si klidnou chvilku, kdy si společně popovídáte o tom, co vám na druhém vadí. Mluvte, ale i vyslechněte i stranu druhou. Zkuste při rozhovoru nechat emoce stranou a společně hledat cestu, jak spolu vycházet. Ve vztazích se osvědčilo dělat kompromisy – to znamená, že každý z nás trošku ustoupí, ze svých požadavků a umenší prosazování svých zájmů. Tímto vznikne ve vztahu manévrovací PROSTOR, kde můžeme hledat co nejlepší způsob, jak se k sobě navzájem chovat. (Kdy druhému ustoupit, přizpůsobit se, kdy se prosadit, kdy jít úplně pryč a zaobírat se něčím jiným atd.) Přemýšlejme, hledejme, zkoumejme, učme se od sebe navzájem dobré věci, spolupracujme, tvořme pozitivní hodnoty, ať jednou můžeme být na sebe hrdí. Hrdí na to, jak jsme prožili svůj život.

- Markéta -

https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy