Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Láska

Můj partner mi nedůvěřuje. Jak na vzájemné důvěře pracovat?

Vzájemná důvěra mezi partnery je jedním ze základních stavebních kamenů hezkého a kvalitního partnerského vztahu. Proto je důležité ji v průběhu vztahu budovat a rozvíjet, aby náš vztah mohl dobře fungovat a přinášet oběma partnerům radost a naplnění.

Při navazování nového vztahu do něj každý vstupujeme s různou mírou důvěry v toho druhého, v závislosti na našich předchozích zkušenostech a na výchově. Kdo má dobré zkušenosti s druhými lidmi vstupuje obvykle do vztahu s větší důvěrou, než ten, komu bylo někdy ublíženo, či se v někom zklamal. V počáteční fázi vztahu tedy není dobré nikam pospíchat a ani na druhého tlačit, aby se nám více otvíral a více nám důvěřoval, pokud se bude cítit ve vztahu dobře a bezpečně, rád nám svěří i více osobních myšlenek a prožitků. Je dobré svého partnera zcela respektovat i s mírou důvěry, kterou nám v počátku dává.

Vlivem společného trávení času a spoluprožívání nejrůznějších situací postupně jeden druhého hlouběji poznáváme, jsme si bližší a více nám na sobě záleží. Ruku v ruce s poznáváním jeden druhého je důležité budovat vzájemnou důvěru, na které vztah z velké části stojí. Co můžeme udělat pro to, aby nám partner více důvěřoval? Předně je potřeba pracovat na našich vlastních osobnostních kvalitách a chovat se tak, aby nám partner důvěřovat mohl. Důvěru vzbuzuje například umění dodržet své slovo a splnit to, co slíbím. Měli bychom se chovat čestně, vyvarovat se všech pomluv, falší a lží a jednat s druhým na rovinu, ale zároveň citlivě. Důvěru rovněž posiluje vědomí toho, že se na nás partner může spolehnout a že přijímáme plnou odpovědnost za svoje činy a že se v různých nepříjemných situacích nebude vymlouvat na druhé. Ve vztahu je také důležité, aby partner cítil, že jej v případě potřeby vyslechnete a budete se mu snažit porozumět, případně i pomoci. Je správné dát partnerovi najevo, že je přijímán takový, jaký je, se svým pohledem na svět, cítěním, prožíváním, chováním, se svými klady i zápory. Takovéto přijetí by mělo být samozřejmě oboustranné.

Závěrem bych chtěla říci, že ve vztahu bychom ale neměli být na sebe navzájem přespříliš přísní a neměli bychom tvrdě vyžadovat, aby druhý splňoval všechny výše popsané body a naše požadavky. Každý z nás máme právo udělat chybu a poučit se z ní. A pokud tedy partner chybu udělá a omluví se nám, měli bychom to respektovat a naučit se druhému jeho pochybení odpustit. Než dělat ukvapené závěry, je lepší se navzájem vyslechnout, snažit se si porozumět a provádět vstřícné kroky. Je-li dobrá vůle, tak se i mnohá větší nedorozumění dají zvládnout bez zbytečných výčitek, ostrých slov, ublížení a slz. Je dobré se navzájem podporovat v budování ctností a mít na sebe dobrý vliv a vyvarovat se shazování a odsuzování jeden druhého. Šrámy na srdci se hojí pomalu... Dejte si proto, prosím, na svých vztazích záležet.

-markéta-

https://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
https://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
https://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
https://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
https://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
https://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
https://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
https://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
https://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
https://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
https://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
https://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
https://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
https://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
https://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
https://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
https://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
https://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
https://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy