Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://www.facebook.com/pages/poradna-laskycz/186630958026517/

Kodex poradce

Kodex poradce je klíčový dokument, který definuje základní myšlenky a východiska pro práci našich poradců - dobrovolníků. Předkládáme vám jej, abychom vás seznámili s principy naší práce.


1) Poradenství vnímáme jako podporu a službu.

2) Klient a poradce jsou lidsky na stejné úrovni. Nikdo není výše a ani níže.

3) Pracujeme stylem "mladí mladým". Naše internetové poradenství nenahrazuje odbornou pomoc a ani úlohu rodičů.

 • Na dotazy odpovídáme za sebe a od srdce.
 • Klient i poradce má své hranice, které je nutno vzájemně respektovat.
 • Jsme lidé a nestavíme se do pozic, které nám nepřísluší (např. Děd Vševěd, věštkyně, soudce, učitelka, mravokárce atd.).
 • Každý dotaz považujeme za důležitý, přestože jej tak sami nemusíme vnímat. Malý problém z našeho hlediska může být zásadním problémem pro druhého člověka.
 • Důležitý je individuální přístup ke každému klientovi.
 • Nemusíme za každou cenu odpovědět. Nevadí, když něco nevíme.
 • Je třeba všímat si toho, že některé problémy jsou zástupné a jejich podstata tkví jinde.
 • I vyslechnutí je podpora a pomoc. Nejde o litování, ale o sdílení pocitů a pochopení.
 • Internetové poradenství má své meze a úskalí – některé typy problémů nelze na dálku vyřešit.
 • Nebojíme se klienta ptát na další informace a udržovat dlouhodobější kontakt.
 • Pokud nám něco není jasné, nedomýšlíme si, ale ptáme se (často klient píše něco jiného a něco jiného má na mysli).
 • Nepíšeme spekulace a neověřené informace faktického charakteru.
 • Vždy odpovídáme s ohledem na uvedený věk klienta. Nezapomínáme na to, že nemusí být uveden pravdivě.
 • Anonymita má své výhody i nevýhody (např. smyšlené problémy, předstíraný věk, výhrůžky atd.).
 • Nenecháme se citově vydírat a tlačit někam, kam nepatříme.
 • Pokud se mě problém osobně dotýká, nechám si časový odstup, než budu odpovídat nebo ho nebudu zpracovávat a předám jej kolegovi.
 • Podporujeme zdravé lidské vztahy a snažíme se řídit mravními principy (např. neradíme, jak někoho fyzicky napadnout, jak přebírat partnery, nepodporovat msty atd.).
 • Na stejnou problematiku mohou mít dva poradci odlišný názor – je třeba vzájemný respekt, protože u určitých typů dotazů není jedna „správná“ odpověď.
 • Veškeré odpovědi musí být v souladu se zákony platnými v ČR (např. pohlavní styk od 15ti let, užívání drog atd.).
 • Nehodnotíme jazykový projev klientů – zajímá nás podstata sdělení.
 • Náš jazykový projev je na patřičné úrovni (tj. nepoužívat vulgarity, snažit se o spisovnou češtinu; v určitých případech nevadí hovorové výrazy).
http://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
http://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
http://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
http://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
http://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
http://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
http://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
http://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
http://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
http://www.poradna-lasky.cz/cs/pokec::Pokec
http://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
http://www.poradna-lasky.cz/cs/bazar::Bazar
http://www.poradna-lasky.cz/cs/hledarna::Hledárna
http://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
http://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
http://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
http://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
http://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
http://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
http://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
http://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
http://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
http://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy